Zespół pustego nosa

Zespół pustego nosa (Empty Nose Syndrome – ENS) to choroba, która może wystąpić po chirurgicznym leczeniu małżowin nosowych i/lub operacji przegrody nosa.

Zespół pustego nosa (empty nose syndrome ENS) jest stanem związanym z zaburzeniem przepływu powietrza przez nos, spowodowanym nadmierną utratą tkanki małżowiny nosowej. ENS powstaje po całkowitej lub prawie całkowitej resekcji małżowiny nosowej dolnej. Co raz więcej pacjentów zgłasza się z problemem intensywnego skupienia się na obserwacji niedrożności nosa i związaną z niedrożnością obniżoną jakością życia.