Szkolenia

Organizuję szkolenia na preparatach świeżo utrwalonych z zakresu endoskopowych operacji zatok przynosowych

Pooperacyjny endskopowy obraz zatok przynosowych
(łącznie z otwarta szeroko zatoka czołową – frontal drill out, DrafIII)

Outside-In Frontal Drill-Out Operację Draf III lub zmodyfikowaną procedurę Lothrop stosuje się w leczeniu opornego zapalenia zatok przynosowych, śluzowiaka zatoki czołowej lub zapewnienie dostępu do zaopatrzenia wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, złamań czołowo-czołowych, guzów zatoki czołowej i guzów podstawy czaszki.

Operacja zatoki czołowej „outside-in” to podejście, które kładzie nacisk na wczesną identyfikację pierwszego neuronu węchowego, maksymalne usunięcie kości oraz zachowanie błony śluzowej tylnej ściany zatoki czołowej. Zalety tego podejścia polegają na tym, że zapewnia ono dobry wgląd, możliwość dobrej identyfikacji ograniczeń anatomicznych. Poza tym usuwanie kości jest sprawne i skuteczne. Operacja zatoki czołowej metodą “outside-in frontal drill-out”jest bezpieczną techniką opartą na ustalonych punktach anatomicznych.

Kolejna edycja szkoleń za nami!

W dniach 21-22gi styczeń 2020 w Poznań Lab we współpracy z Kliniką Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej odbył się kolejny kurs endoskopowej chirurgii zatok przynosowych.

W dniach 2-3 luty 2021 w Poznanlab odbyło się ogólnopolskie szkolenie w zakresie endoskopowej chirurgii zatok przynosowych.