Nos z opadającym wierzchołkiem, rekonstrukcja z żebrem