O mnie

Dr hab.n.med.
Mariola Popko Zagor

O mnie

Specjalista otorynolaryngolog, pracownik Kliniki Otorynolaryngologii, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik zespołu rynologicznego.

Program specjalizacyjny odbywała w Klinice Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Klinice Laryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu. W 2017 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego za cykl publikacji ,,Nowe koncepcje w patomechanizmie i diagnostyce przewlekłego zapalenia zatok przynosowych”.

Zajmuje się endoskopową chirurgią zatok przynosowych i operacjami nosa zewnętrznego (rynoplastykami).

Prowadzi badania naukowe nad podłożem immunologicznym i genetycznym schorzeń zatok przynosowych oraz funkcjonalną anatomią nosa zewnętrznego, czego potwierdzeniem są liczne publikacje naukowe.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego European Rhinologic Society oraz American Rhinologic Society.

Odbyła liczne kursy i uzyskała stypendia na chirurgiczne staże zagraniczne (Holandia, Niemcy, Dania, Austria, USA) w zakresie  endoskopowej chirurgii zatok przynosowych oraz operacji nosa zewnętrznego (rynochirurgii)

Wpółpracuje naukowo z: Department of Molecular and Translational Oncology Maria Sklodowska-Curie-Institute Oncology Center, Warsaw, Poland; University Medical Centre Utrecht, Utrecht, The Netherlands; American Medical Holdings Inc., Staten Island, New York USA; School of Pharmacy and Health Professions, Creighton University, Omaha, Nebraska USA..

Pełne CV

Studia medyczne, tytuł lekarza: Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Lekarski Specjalizacja z otorynolaryngologii zrealizowana w:

 • Klinika Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klinika Laryngologii i Chirurgii Twarzy Szpitala Uniwersyteckiego w Zürichu, Szwajcaria
 • Dyplomy, stopnie naukowe
Dyplom Honorowy Rektora AMB za najlepsze wyniki w nauce Doktor nauk medycznych, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, na podstawie rozprawy pod tytułem:  ,,Egzoglikozydazy lizosomalne migdałków podniebiennych”. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego do wykonywania badań USG w zakresie ultrasonografii narządów szyi. Nadanie tytułu doktora habilitowanego za cykl pracy zatytułowanych ,,Nowe koncepcje w patomechanizmie i diagnostyce przewlekłego zapalenia zatok przynosowych”.
 • Specjalizacje
Egzamin specjalizacyjny z otorynolaryngologii.
 • Do 2012 – Klinika Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu
 • Od 2012 do chwili obecnej – Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na stanowisku starszego asystenta, na stanowisku kierownika oddziału rynologicznego
 • Stypendia
06-07.2002 – Klinika Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego Mannheim, Niemcy 07-09.2002, 08-09.2003 – Klinika Laryngologii, Patologii i Anatomii Prawidłowej Szpitala Uniwersyteckiego w Utrechcie, Holandia 07.2005 – Klinika Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Düsseldorfie, Niemcy 08-11.2008- Klinika Laryngologii i Chirurgii Twarzy Szpitala Uniwersyteckiego w Zürichu, Szwajcaria 10.2009 – Klinika Laryngologii Uniwersyteckiego Szpitala w Cottbus, Niemcy 02.2013 – Klinika Laryngologii Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA 11.2013 – Klinika Laryngologii, Hirslanden, Zürich, Szwajcaria 07.2015 – Klinika Laryngologii, Graz, Austria Fellowship of the European Rhinology Society for the 51st Graz Course on Rhinosurgery received for scientific achievements in the field of rhinology 06.2016 Grant of the European Rhinology Society – 2016 for the scientific paper entitled ,,Role of vitamin D and its receptors in pathophysiology of chronic rhinosinusitis.” 10.2016 and 02.2017 research on functional anatomy of the nasal bones, Department of Anatomy, University Medical Center Utrecht, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands 05.03.18-30.03.18 Advanced Rhinoplasty Fellowship, Department of Otorhinolaryngology of UMC Utrecht, Bergman Clinics in Bilthoven and Rijswijk, and OLVG in Amsterdam, The Netherlands. 02.2018 grant provided by the Foundation Rhinology to rhinologists for the 27th congress of the European Rhinologic Society, London 22-26 April 2018.
 • Kursy
2009, 2010 – ultrasonografia w zakresie głowy i szyi,  Klinika Laryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Dreźnie, Niemcy2012, 2013, 2014 – Ultrasonografia tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych szyi z uwzględnieniem elastografii. Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii 02.2013 V Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, Kajetany02.2015 Kurs Chirurgii Usznej w Kinice Laryngologii, Würzburg, Niemcy12-14. 10.2016 – 27th International Course in Advanced Rhinoplasty Techniques, Utrecht, The Netherlands9-10.11.17 12th Copenhagen Advanced FESS and Anterior Skull Base Surgery Course
 • j. angielski – Certificate In Advanced English (płynnie),  IELTS (C1)
 • j. niemiecki – Zentrale Mittelstufenprüfung (płynnie)
 • 2009, 2010 – Head and Neck ultrasound course, ENT Department, University Hospital Carl Gustav Carus Dresden, Germany                     
 • 2012 – exam and certificate of Polish Ultrasound Society for head and neck ultrasound  

Zainteresowania: Endoskopowa chirurgia zatok przynosowych. Operacje rynoplastyczne estetyczne i funkcjonalne. Immunologia zatok przynooswych. Funkcjonalna anatomia nosa zewnętrznego.

 • The list of 31 publications with general IF: 31,618 (01.2020)
  • M. Tomaszewska, E. Sarnowska, N. Rusetska, K. Stańska, J. Sierdzinski, J.A. Siedlecki, V. Badmaev, S. J. Stohs, M. Popko. Role of Vitamin D and its Receptors in the Pathophysiology of Chronic Rhinosinusitis. J Am Coll Nutr. 2018 Nov 2:1-11.
  • Stańska K, Zagor M, E. Sarnowska, N. Rusetska, M. Tomaszewska, J. A. Siedlecki, A. Krzeski..Quantitative assessment of SWI/SNF remodeling in chronic sinusitis – preliminary results. Otorynolaryngologia 2017, 16(1): 13-18
  • Tomaszewska M, Zagor M, Rusetska N, Krzeski A. Rola witaminy D3 w patogenezie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Otorynolaryngologia 2016, 15(1): 33-38.
  • Dzaman K, Zagor M, Molinska-Glura M, Krzeski A. High motility group box 1 (HMGB1) protein and its receptor for advanced glycation end products (RAGE) expression in chronic rhinosinusitis without nasal polyps. Folia Histochem Cytobiol. 2015;53(1):70-8.
  • Dzaman K, Szczepanski MJ, Molinska-Glura M, Krzeski A, Zagor M. Expression of the receptor for advanced glycation end products, a target for high mobility group box 1 protein, and its role in chronic recalcitrant rhinosinusitis with nasal polyps. Arch Immunol Ther Exp. 2015 Jun;63(3):223-30.  
  • Zagor M, Piskadło-Zborowska K, Sarnowska E, Dżaman K, Tomaszewska M. Rola witaminy D w chorobach zapalnych i nowotworowych. Mag. ORL, 2015, 56, XIV, 139–144. 

  • Dzaman K, Tomaszewska M, Sobieraj A, Kukwa A, Zagor M. Usznopochodny płynotok nosowy. Mag. ORL, 2015, 54, XIV, 71–75.
  • Dzaman K, Tomaszewska M, Krzeski A, Zagor M. Non-classical presentation of congenital cholesteatoma as cerebrospinal fluid rhinorrhea – Case report and systematic review of the literature. Neurol Neurochir Pol. 2015;49(3):183-8.


  • Zagor M, Minarowska A, Knaś M, Krajewska K, Niemcunowicz-Janica A, Marciniak J, Bierć M, Zaniewska A, Minarowski L, Jackowska A, Jackowski T, Zwierz K, Szajda S. N-acetyl-β-hexosaminidase in chronic tonsillitis and tonsillar hypertrophy. Otolaryngol Pol. 2013 Jul-Aug;67(4):204-8.
  • Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J i in.: EUROPEJSKIE WYTYCZNE NA TEMAT ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH I POLIPÓW NOSA 2012. Mag. ORL, 2013, 46, XIII, 43–66. (Zagor M. translation)
  • Wrobel M., Popko M, Szyfter W. Pre-surgical evaluation of retroauricular tissue thickness in Baha surgery. Otol Neurotol. 2012 Apr;33(3):421-4.
  • Wierzbicka M, Popko M, Piskadło K, Czepczyński R, Stankowska A, Piętka T, Dziuk M, Szyfter W. Comparison of positron emission tomography/computed tomography imaging and ultrasound in surveillance of head and neck cancer – The 3-year experience of the ENT Department in Poznan. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy 2011; 16(5):184-188.
  • Szyfter W, Popko M, Leszczynska M, Gawecki W. Juvenile angiofibroma in an adult – a case report. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2010; 5 (3): 107-109.
  • Paprzycki W, Wierzbicka M, Pastusiak T, Popko M, Szyfter W. Diagnostyka zwężeń krtaniowo-tchawiczych z wykorzystaniem metod endoskopowych i tomografii komputerowej zrekonstrukcją 3D. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2010; (1):39-43.
  • Popko M, Broglie MA, Holzmann D. Isolated fungus ball mimicking mucocele or frontal sinus tumor – a diagnostic pitfall. J Laryngol Otol 2010 Oct;124(10):1111-5.
  • Szyfter W, Wierzbicka M, Popko M, Pastusiak T, Balcerowiak A. Management of laryngo-tracheal stenosis. Polish Journal of Cardiothoracic Surgery 2009;6(2):157-165.
  • Wierzbicka M, Szyfter W, Popko M. Classification of laryngotracheal stenosis. Polish Journal of Cardiothoracic Surgery 2009;6(2):149-156.
  • Szyfter W, Popko M, Borucki L. Outcomes of endoscopic surgery, endoscopic-assisted surgery and open surgery in the treatment of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009; 4 (4): 138-146.
  • Wierzbicka M, Popko M, Czepczynski R, Szyfter W. Utility of PET/CT imaging in diagnosis of head and neck tumours.  Otolaryngol Pol  2009 Jul-Aug;63(4):368-72.
  • Szyfter W, Wierzbicka M, Popko M, Gawęcki W, Leszczyńska M. Przyczyny zwężeń krtaniowo-tchawiczych na podstawie przeglądu literatury i doświadczeń własnych. Otolaryngologia Polska 2009; 63 (4): 338-342.
  • Leszczyńska M, Borucki L, Popko M. Head and neck amyloidosis. Otolaryngol Pol. 2008;62(5):643-8. 
  • Kosztyła-Hojna B, Popko M. Intranasal meningocele presenting as a nasal polyp-case report. Pol Merk Lek 2008 Jan;24(139):27-9. 
  • Popko M, Bleys RLAW, De Groot JW, Huizing EH. Histological structure of the nasal cartilages and their perichondrial envelope. I The septal and lobular cartilage. Rhinology 2007,45(2): 148-152.  
  • Bleys RLAW, Popko M, De Groot JW, Huizing EH. Histological structure of the nasal cartilages and their perichondrial envelope. II The perichondrial envelope of the septal and lobular cartilage. Rhinology 2007,45(2): 153-157.
  • Kosztyla-Hojna B., Rutkowski J., Popko M. Vocal function of larynx in bronchial asthma patients treated with fluticasone propionate (PF) or ciclesonide (CIC). Int Rev Allergol Clin Immunol 2007; 13(2-3):61-68.
  • Chodynicki S, Popko M. Moda, nawyki a choroby narządu słuchu. Medycyna po Dyplomie 2007, Vol.16/nr 9(138):46-47.
  • Kosztyla-Hojna B, Popko M. Rzadki przypadek zespołu Holmesa-Adiego u sześćdziesięcioletniej chorej leczonej laryngologicznie z powodu przewlekłego kaszlu.  Pol Merk Lek 2007, XXIII, 137: 5-8.
  • Popko E., Popko M., Famulski W. Esthesioneuroblastoma jamy nosowej i zatok sitowych. Otolaryngologia Polska 2002, LVI, 2: 235-237