USG szyi

USG szyiMożliwość wykonania badania usg szyi w schorzeniach następujących struktur:

Gruczoły ślinowe (ślinianki przyuszne, podżuchwowe, podjęzykowe)
 • rozlane i ograniczone stany zapalne ślinianek,
 • ropnie,
 • kamica,
 • guzy łagodne, złośliwe,
 • choroby węzłów chłonnych w śliniankach,
 • choroby autoimmunologiczne (ch. Sjögrena),
 • torbiele (wewnętrzne, zewnętrzne, mieszane, ranula),
 • urazy,
 • kontrola po leczeniu onkologicznym.
Gruczoł tarczowy
 • stany zapalne (ch. Hashimoto, ch. Quervein, ch. Riedla, ropień),
 • choroba Gravesa-Baserova,
 • wole guzowate,
 • torbiele,
 • nowotwory złośliwe z oceną węzłów chłonnych-ocena zaawansowania,
 • kontrola po leczeniu onkologicznym.
Jama ustna, krtań, gardło dolne
 • torbiele dna jamy ustnej (ranula),
 • naciek około migdałkowy/ropień,
 • laryngocele (torbiel krtani),
 • urazy krtani,
 • ocena ruchomości fałdów głosowych,
 • ocena zaawansowania nowotworu złośliwego dna jamy ustnej i jamy ustnej (korzeń języka, migdałki podniebienne), gardła środkowego (dołki językowo-nagłośniowe), krtani, gardła dolnego (naciek przestrzeni przednagłośniowej), ocena nacieku tkanek miękkich, ocena nacieku naczyń,
 • kontrola po leczeniu onkologicznym.
Tkanki miękkie szyi
 • ocena węzłów chłonnych szyi: odczynowe, ropiejące, chłoniak złośliwy, sarkoidoza, swoiste zapalenia (gruźlica), podejrzenie przerzutu w nowotworach głowy i szyi, zaawansowanie pozatorebkowe z naciekiem dużych naczyń (żyły szyjnej wewnętrznej i tętnicy szyjnej wspólnej, zewnętrznej i wewnętrznej) oraz tkanek miękkich celem zaplanowania możliwości terapeutycznych
 • torbiele boczne i środkowe szyi,
 • tłuszczaki,
 • kaszaki,
 • naczyniaki krwionośne i limfatyczne,
 • guz kłębka szyjnego (kłębczak),
 • kontrola po leczeniu onkologicznym.